Op de AZC school Beverwaard krijgen de kinderen les in de volgende vakken: Nederlandse taal, lezen, rekenen, spelling, schrijven, lessen in sociale vaardigheden, creativiteit en cultuur en sport.
Gezien de achtergrond van onze leerlingen focussen wij op het zo snel mogelijk leren van het Nederlands, in een veilige omgeving.
Het leren van de Nederlandse taal staat daarom centraal op AZC school. De taallessen hebben als doel de kinderen mondeling taalvaardig te maken in het Nederlands en een basiswoordenschat te geven. Alle lessen worden gegeven in het Nederlands.

Het overdragen van de Nederlandse waarden en normen is een onderdeel van ons onderwijs. Ook zullen de kinderen kennis gaan maken met diverse Nederlands culturele uitingen.

Het onderwijs op AZC school Beverwaard voldoet aan de wettelijke bepaling over de inhoud van het onderwijs.